View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
Armoederisico, België, laatste zes jaren
11/07/2016 11:14 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Land
België
België
België
België
België
België
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Totaal
14,6%15,3%15,3%15,1%15,5%14,9%
Mannen
13,9%14,6%14,7%14,6%15,0%14,1%
Vrouwen
15,2%16,0%15,9%15,5%15,9%15,6%
0-15
18,5%18,5%17,3%16,8%17,9%17,4%
16-24
14,8%15,3%16,5%17,0%20,4%19,5%
25-49
11,4%13,1%13,3%13,8%14,4%13,5%
50-64
12,3%12,1%12,8%11,7%11,8%12,1%
65+
19,4%20,2%19,4%18,4%16,1%15,2%
2 volwassenen, beiden <65 jaar
9,1%9,9%9,5%8,7%8,1%8,6%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
19,1%22,0%20,5%16,9%14,1%12,5%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
5,3%6,1%8,0%6,0%9,2%9,2%
Totaal geen afhankelijke kinderen
13,8%15,6%15,2%15,3%14,2%13,7%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
35,3%38,5%33,9%34,2%36,4%35,7%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
9,2%9,2%11,7%10,6%10,3%9,5%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
10,6%8,5%8,2%7,8%10,2%9,3%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
16,5%16,7%18,2%19,9%20,0%21,1%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
14,1%14,6%15,9%11,9%17,6%14,0%
Totaal met afhankelijke kinderen
15,2%15,2%15,4%14,9%16,6%16,0%
Alleenstaande, man <65 jaar
17,3%20,8%20,2%27,0%23,2%21,0%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
17,5%24,0%23,2%25,5%28,0%25,6%
Alleenstaande, man 65+ jaar
20,8%19,0%17,8%18,4%17,2%18,2%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
21,2%20,6%18,3%22,3%18,1%18,6%
Totaal alleenstaanden
18,8%21,4%20,2%24,5%22,4%21,2%
Eigenaars
9,1%8,8%8,8%8,1%8,4%8,1%
Huurders
29,5%33,1%33,4%34,6%34,7%32,8%
Werkenden
4,5%4,2%4,5%4,4%4,8%4,6%
Werklozen
30,4%37,8%34,8%46,2%42,9%40,5%
Gepensioneerden
16,1%17,3%16,7%15,1%12,9%12,4%
Andere niet-actieven
24,5%26,4%27,8%29,2%31,3%30,3%
Opleidingsniveau: laag
23,0%25,4%24,4%25,4%25,8%24,5%
Opleidingsniveau: gemiddelde
11,6%12,6%12,2%11,7%13,3%13,8%
Opleidingsniveau: hoog
5,9%7,2%7,4%7,2%6,7%6,7%
Huishoudens zonder kinderen: W=0
26,9%31,9%43,7%50,2%47,9%42,8%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1
7,6%8,8%8,0%5,9%8,2%8,4%
Huishoudens zonder kinderen: W=1
2,8%2,9%2,6%2,8%2,9%2,4%
Huishoudens met kinderen: W=0
73,7%77,9%73,9%71,0%74,4%72,8%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5
40,6%41,3%43,2%43,2%43,0%45,3%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1
15,0%11,7%7,5%8,2%8,8%8,0%
Huishoudens met kinderen: W=1
3,3%2,6%3,1%1,4%2,7%3,1%