View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
Armoederisico - algemeen, subjectief, voor sociale transfers -, België, 2015
11/07/2016 11:14 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2015
Land
België
Armoederisico (AR)
Subjectief armoederisico
AR voor sociale transfers
AR voor soc trans exc pensioen
Karakteristieken
Totaal
14,9%20,6%43,3%26,7%
Mannen
14,1%19,7%40,5%25,7%
Vrouwen
15,6%21,4%46,1%27,7%
0-15
17,4%25,4%32,6%31,8%
16-24
19,5%23,5%36,3%33,8%
25-49
13,5%21,1%26,4%24,2%
50-64
12,1%19,0%43,6%29,3%
65+
15,2%14,2%92,2%18,6%
2 volwassenen, beiden <65 jaar
8,6%14,2%29,9%21,8%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
12,5%10,6%89,9%17,7%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
9,2%19,3%41,9%20,9%
Totaal geen afhankelijke kinderen
13,7%17,8%57,2%23,7%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
35,7%43,6%59,4%58,4%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
9,5%15,8%17,2%15,7%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
9,3%16,8%19,3%18,2%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
21,1%24,6%40,0%39,3%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
14,0%25,6%37,6%33,0%
Totaal met afhankelijke kinderen
16,0%22,9%30,9%29,4%
Alleenstaande, man <65 jaar
21,0%27,8%42,4%37,0%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
25,6%32,7%49,4%40,9%
Alleenstaande, man 65+ jaar
18,2%19,7%95,6%19,4%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
18,6%18,4%97,4%19,0%
Totaal alleenstaanden
21,2%25,7%64,1%31,5%
Eigenaars
8,1%13,0%35,8%17,2%
Huurders
32,8%40,7%63,4%52,0%
Werkenden
4,6%12,5%12,2%10,1%
Werklozen
40,5%48,9%80,7%77,2%
Gepensioneerden
12,4%13,9%90,6%18,7%
Andere niet-actieven
30,3%32,4%61,4%52,2%
Opleidingsniveau: laag
24,5%29,8%72,5%41,7%
Opleidingsniveau: gemiddelde
13,8%21,2%43,7%26,2%
Opleidingsniveau: hoog
6,7%9,3%26,7%11,9%
Huishoudens zonder kinderen: W=0
42,8%50,4%95,6%83,9%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1
8,4%18,4%26,0%19,4%
Huishoudens zonder kinderen: W=1
2,4%8,8%5,2%3,3%
Huishoudens met kinderen: W=0
72,8%69,6%98,4%94,9%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5
45,3%55,4%91,0%89,4%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1
8,0%17,5%21,7%20,9%
Huishoudens met kinderen: W=1
3,1%8,7%7,1%6,5%