View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
Armoederisico - algemeen, subjectief, voor sociale transfers -, België, 2016
15/05/2017 10:30 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2016
Land
België
Armoederisico (AR)
Subjectief armoederisico
AR voor sociale transfers
AR voor soc trans exc pensioen
Karakteristieken
Totaal
15,5%21,5%44,2%26,3%
Mannen
14,4%20,5%40,7%24,9%
Vrouwen
16,5%22,6%47,5%27,6%
0-15
17,2%25,2%32,0%31,0%
16-24
21,2%27,5%37,0%34,1%
25-49
13,5%21,1%26,4%23,7%
50-64
14,3%21,5%43,5%29,4%
65+
15,4%15,4%93,0%18,3%
2 volwassenen, beiden <65 jaar
9,7%16,1%30,5%22,5%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
13,3%12,2%92,0%18,7%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
10,3%18,5%37,7%16,5%
Totaal geen afhankelijke kinderen
14,5%18,8%58,3%23,0%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
41,4%43,4%64,6%63,3%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
11,9%17,9%19,9%18,3%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
8,2%12,7%17,6%17,1%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
19,2%28,2%37,9%37,9%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
16,1%33,8%37,8%28,1%
Totaal met afhankelijke kinderen
16,5%24,1%31,3%29,3%
Alleenstaande, man <65 jaar
23,6%29,2%41,3%37,8%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
26,8%34,2%51,9%41,6%
Alleenstaande, man 65+ jaar
17,1%18,7%94,9%18,9%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
17,3%20,0%97,6%17,3%
Totaal alleenstaanden
21,8%26,6%66,4%30,6%
Eigenaars
7,6%13,3%36,6%16,2%
Huurders
36,2%43,3%64,1%52,8%
Werkenden
4,7%12,8%12,6%9,8%
Werklozen
45,9%51,1%83,7%77,3%
Gepensioneerden
13,3%14,7%91,5%18,7%
Andere niet-actieven
32,0%36,6%61,0%52,4%
Opleidingsniveau: laag
26,0%32,7%72,3%40,5%
Opleidingsniveau: gemiddelde
14,1%21,2%44,4%25,0%
Opleidingsniveau: hoog
6,8%9,4%28,1%12,0%
Huishoudens zonder kinderen: W=0
46,3%54,2%95,6%83,3%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1
8,0%18,1%22,6%15,6%
Huishoudens zonder kinderen: W=1
2,7%8,6%5,5%3,1%
Huishoudens met kinderen: W=0
82,0%73,8%99,6%98,7%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5
41,9%46,5%84,4%76,4%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1
6,6%18,4%21,4%20,5%
Huishoudens met kinderen: W=1
3,2%9,7%7,5%6,5%