View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
Armoederisico volgens huishoudtype voor België, 2015
11/07/2016 11:14 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2015
Land
België
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
2 volwassenen, beiden <65 jaar
8,6%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
12,5%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
9,2%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
35,7%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
9,5%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
9,3%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
21,1%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
14,0%
Alleenstaande, man <65 jaar
21,0%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
25,6%
Alleenstaande, man 65+ jaar
18,2%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
18,6%